ค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน คอนโด เหลือ 1% ในปี 2566

รัฐบาลไทยประกาศว่าในปี 2566 นี้จะมีการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองสำหรับบ้านและคอนโดตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ 2 ฉบับเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 และเผยแพร่ใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา
Real estate agents are explaining fees and budgets. Real estate agent discuss home and land purchases with customers after agreeing to a home purchase and loan agreement.
ประกาศทั้งสองฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมอสังหาฯ และประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งค่าธรรมเนียมที่รัฐบาลประกาศลดนั้นมีทั้งส่วนของค่าธรรมเนียมการโอนและค่าธรรมเนียมการจำนอง ซึ่ง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านและคอนโด 1% ของราคาประเมิน (จากอัตราเดิม 2%)
  • ค่าธรรมเนียมการจำนองอสังหาริมทรัพย์ประเภทบ้านและคอนโด 0.01% อันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์ในคราวเดียวกัน (จากอัตราเดิม 1%)
2023 Property sales fee are now reduced to 1%

การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวบังคับใช้เฉพาะการโอนและจำนองคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ และที่ดินพร้อมอาคารประเภทดังกล่าวที่ผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น ซึ่งราคาประเมิน ราคาขาย และวงเงินจำนองต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท

นอกจากนี้ การจดทะเบียนการโอนและจำนองต้องดำเนินการพร้อมกันจึงจะได้รับอัตราส่วนลดดังกล่าวจากภาครัฐ