ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่

 • วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้
 • วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้
 • วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เกิดวันเสาร์ห้ามใช้
 • วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เกิดวันพฤหัสบดีห้ามใช้

วันที่ไม่ควรใช้

 • วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
 • วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้
 • วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
 • วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
 • วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
 • วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เกิดวันอังคารห้ามใช้
 • วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เกิดวันอาทิตย์ห้ามใช้
 • วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เกิดวันจันทร์ห้ามใช้

Cr. https://home.kapook.com/view274998.html